MEMBER  |    |    |  
회원 로그인
회원 가입
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
회원가입으로 서비스 약관개인정보 보호 정책 에 동의합니다.
하나님을 기쁘시게 하는 교회

                            2022 -2023 VISION : 구원의 역사를 이루는 교회

YEONCHEON METHODIST CHURCH
원로목사설교영상
35.png
 • 전체게시물 80건 / 1페이지
  안재엽   |   2019-01-13   |   삼하24:22~25   |   19-01-21   |   조회  1290
  안재엽 목사   |   2019-01-06   |   삼하15:19~23   |   19-01-08   |   조회  1441
  .   |   2018-12-16.   |   .   |   18-12-17   |   조회  1289
  안재엽 목사   |   2018-12-09   |   삼상18:28~30   |   18-12-10   |   조회  1347
  안재엽 목사   |   2018-12-02   |   삼상16:21~23   |   18-12-03   |   조회  1270
  안재엽 목사   |   2018-11-04   |   딤후4:17~22   |   18-11-06   |   조회  1386
  강근복 목사(전.성남지방감리사)   |   2018-10-21   |   사53:7~9   |   18-10-29   |   조회  1319
  권혁구 감독(전.중앙 연회감독)   |   2018-10-21   |   살전5:16~22   |   18-10-29   |   조회  1386
  김기병 선교사   |   2018-09-30   |   골4:7~14   |   18-10-02   |   조회  1500
  안재엽 목사   |   2018-09-16   |   왕상20:8~12   |   18-09-18   |   조회  1583
  안재엽 목사   |   2018-09-09   |   왕상19:19~21   |   18-09-10   |   조회  1471
  안재엽 목사   |   2018-08-19   |   왕상19:9~14   |   18-08-21   |   조회  1561

  연천교회
                              2022 -2023 VISION : 구원의 역사를 이루는 교회
  031-834-0888
  031-834-0888
  kl0816@empal..com

  온라인 헌금 안내

  농협 223090-51-086386

  (예금주:연천교회)

  
  회원가입약관 | 개인정보취급방침| 청소년보호정책| 이메일주소 무단수집거부| 전체 최근게시글
 • 연천감리교회 | 담임목사 : 김대성 | 주소 : (486-806) 경기도 연천군 연천읍 연천로 298
  TEL : 031-834-0888 | FAX : 031-834-0888 | E-MAIL : kl0816@empal..com
  Copyright ©2007~2023   yeoncheon.org. All Rights Reserved.
  031-834-0888
  031-834-0888
  kl0816@empal..com