MEMBER  |    |    |  
회원 로그인
회원 가입
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
회원가입으로 서비스 약관개인정보 보호 정책 에 동의합니다.
하나님을 기쁘시게 하는 교회

                            2022 -2023 VISION : 구원의 역사를 이루는 교회

YEONCHEON METHODIST CHURCH
교회행사앨범
35.png
2023년 1월 1일 송구영신 예배 및 새해축복안수  
카카오톡 카카오 스토리 네이버 블로그 밴드 주소복사
   연천교회   작성일 23-01-20 14:53    조회 55    댓글 0  
 

623163623dcf903b8fad6768c8aae763_1674193837_9566.jpg
623163623dcf903b8fad6768c8aae763_1674193853_483.jpg
623163623dcf903b8fad6768c8aae763_1674193870_0476.jpg
623163623dcf903b8fad6768c8aae763_1674193890_7655.jpg
623163623dcf903b8fad6768c8aae763_1674193908_2934.jpg
623163623dcf903b8fad6768c8aae763_1674193927_3361.jpg
623163623dcf903b8fad6768c8aae763_1674193955_1975.jpg
623163623dcf903b8fad6768c8aae763_1674193973_8791.jpg
623163623dcf903b8fad6768c8aae763_1674193994_588.jpg
623163623dcf903b8fad6768c8aae763_1674194011_2258.jpg
 

등록된 댓글이 없습니다.

연천교회
                            2022 -2023 VISION : 구원의 역사를 이루는 교회
031-834-0888
031-834-0888
kl0816@empal..com

온라인 헌금 안내

농협 223090-51-086386

(예금주:연천교회)


회원가입약관 | 개인정보취급방침| 청소년보호정책| 이메일주소 무단수집거부| 전체 최근게시글
 • 연천감리교회 | 담임목사 : 김대성 | 주소 : (486-806) 경기도 연천군 연천읍 연천로 298
  TEL : 031-834-0888 | FAX : 031-834-0888 | E-MAIL : kl0816@empal..com
  Copyright ©2007~2023   yeoncheon.org. All Rights Reserved.
  031-834-0888
  031-834-0888
  kl0816@empal..com